C A Adelskölds Resestipendium

För den ressugne elektroteknologen finns nu möjlighet att söka C A Adelskölds Resestipendium.

Lite information hämtat ur fondens stadgar:

”Stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, företrädesvis åt sådana som  egna sig åt elektricitetens praktiska användning.

För stipendiets erhållande erfodras:
a) att ha gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, att äga god hälsa, att ha visat livligt intresse för ingenjörsyrket, erhållit tidsenlig allmänbildning och grundlig teknisk underbyggnad jämte nödvändig praktik, för att kunna ha fullt gagn av en studieresa i utlandet;
b) att vara högst trettio (30) år gammal, samt
c) att vara mäktig hälst två eller åtminstone ett av engelska, tyska eller franska språken.
I sistnämnda fall är dock önskvärt, att stipendiaten kan meddela sig på det lättlärda Esperanto.”

En student kan tildelas stipendiet högst två gånger.

Ansökningsperiod 20 januari – 15 mars 2015.

Studieresen skall äga rum efter det att fonden lysts ut, 20:e januari.

Sista ansökningsdag är söndagen den 15:e mars.

Mer information samt länk till ansökan finnes här:

C A Adelskölds Resestipendium

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning