Arkiv för Elektroteknologsektionen Kategorin

C A Adelskölds Resestipendium

För den ressugne elektroteknologen finns nu möjlighet att söka C A Adelskölds Resestipendium.

Lite information hämtat ur fondens stadgar:

”Stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, företrädesvis åt sådana som  egna sig åt elektricitetens praktiska användning.

För stipendiets erhållande erfodras:
a) att ha gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, att äga god hälsa, att ha visat livligt intresse för ingenjörsyrket, erhållit tidsenlig allmänbildning och grundlig teknisk underbyggnad jämte nödvändig praktik, för att kunna ha fullt gagn av en studieresa i utlandet;
b) att vara högst trettio (30) år gammal, samt
c) att vara mäktig hälst två eller åtminstone ett av engelska, tyska eller franska språken.
I sistnämnda fall är dock önskvärt, att stipendiaten kan meddela sig på det lättlärda Esperanto.”

En student kan tildelas stipendiet högst två gånger.

Ansökningsperiod 20 januari – 15 mars 2015.

Studieresen skall äga rum efter det att fonden lysts ut, 20:e januari.

Sista ansökningsdag är söndagen den 15:e mars.

Mer information samt länk till ansökan finnes här:

C A Adelskölds Resestipendium

Gothia Power stipendium

För att stödja och uppmuntra teknologer vid tekniska universitet och högskolor att inrikta sig mot elkrafttekniken har Gothia Power instiftat ett teknologstipendium.

Stipendiet delas ut till teknolog som:

 • –  har uppnått minst 180 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildningen eller motsvarande;
 • –  har goda studieresultat;
 • –  har intresse och fallenhet för elkraftteknik;
 • –  är positiv, utåtriktad och målmedveten;
 • –  har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift;
 • –  kan fokusera utan att tappa omvärldsperspektivet.

  Stipendiet är på 10 000 SEK, och delas ut i maj1, 2015.
  Vi vill ha Din ansökan senast den 15 mars, 2015. Har Du frågor eller funderingar, kontakta Daniel Karlsson; tel. 0732-498923, alternativt E-post, enligt nedan.

  Din ansökan skickar Du till:

  daniel.karlsson@gothiapower.com
  alternativt: Gothia Power AB
  Att: Daniel Karlsson
  Fredriksbergsgatan 7
  212 11 Malmö

 • Ansökan, som Du utformar själv, bör innehålla ett personligt brev, en meritförteckning och ett betygsutdrag.

Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av: Professor Göran Andersson, ETH, Zürich; Professor em. Gustaf Olsson, LTH; och
Docent Daniel Karlsson, Gothia Power AB.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Mer information om Gothia Power hittar Du på vår hemsida: www.gothiapower.com

 

Gothia_stipendium

Mottagningstack

Ett stort tack för mottagningen 2014!

Jag vill tacka alla er som på något sätt som har bidragit till mottagningen 2014 och för det engagemang ni visat! Idag har programmet och E0K haft ett avslutande utvärderingsmöte där vi analyserat resultatet från de enkäter som gjorts om mottagningen. Ett av mina viktigaste mål var att öka studieintroduktionen under mottagningen och det har vi lyckats med enligt studiestartsenkäten vilket är väldigt roligt att se! Den viktigaste förklaringen till detta är den nya matteintron och SI-passen som har varit mycket uppskattade! Det är också väldigt roligt att se hur mycket de olika sociala aktiviteterna uppskattats. Jag hoppas att många av er vill bidra till mottagningen 2015. Redan nu har jag hört att det finns många nya idéer att tag i men också saker som kan göras ännu bättre!

/Jörgen, PA-E

Are you looking for an amazing opportunity to do your internship abroad?

We have available assignments within Engineering, Management Consulting and IT. Spend 2-6 months in France, India or USA. You have the unique opportunity to choose the time period that suits you and your studies!
We  arrange flight tickets, VISA, accommodations and allowances during your internship period.

Last application day is October 26th! Are you up for the challenge? Apply now!

Read more about the available internships and our offer here: http://worldwide.volvogroup.com/

VGAIIPBannerInteractive2014(1)

Välkomna!

Vi i Styret vill välkomna alla tillbaka efter sommaren och speciellt välkomna de nya Nollan till vår sektion.
Vi vill också påminna om att inte glömma att titta förbi styretrummet på en kopp kaffe och tycka till om saker som fungerar bra och mindre bra. Som ni vet sitter vi längst in i Kajsabaren.

Vi ses, E-styret.

informationslunch om masterprogrammet Embedded Electronic System Design

Välkommen till informationslunch om masterprogrammet Embedded Electronic System Design!

Lärare på programmet kommer att informera om ämnesområdet, masterprogrammet och dess kurser. Du får också möta båda nuvarande och tidigare studenter på programmet som berättar hur det är att studera på programmet och vad man kan få för jobb efteråt. Informationslunchen äger rum onsdagen den 9 april kl 12-13 i HA2. Vi bjuder på en lunchmacka; via denna länk kan du anmäla dig så att vi får rätt antal mackor: http://doodle.com/bh6tzi6stctwkp35

Per Larsson Edefors – masterprogramansvarig

 

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning