Arkiv för Stipendium Kategorin

The ABB and Young Scientists Scholarship

How does spending your summer at ABB Corporate Research, conducting your very own research project sound? How about getting paid for this opportunity? If you’re a university student between the ages of 18 and 25, this is no longer a far-fetched fantasy!
Apply for The ABB and Young Scientists Scholarship before 1 March and seize the opportunity of an academic lifetime!
For further details and application forms visit: https://www.ungaforskare.se/stipendier-universitetet/

C A Adelskölds Resestipendium

För den ressugne elektroteknologen finns nu möjlighet att söka C A Adelskölds Resestipendium.

Lite information hämtat ur fondens stadgar:

”Stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, företrädesvis åt sådana som  egna sig åt elektricitetens praktiska användning.

För stipendiets erhållande erfodras:
a) att ha gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, att äga god hälsa, att ha visat livligt intresse för ingenjörsyrket, erhållit tidsenlig allmänbildning och grundlig teknisk underbyggnad jämte nödvändig praktik, för att kunna ha fullt gagn av en studieresa i utlandet;
b) att vara högst trettio (30) år gammal, samt
c) att vara mäktig hälst två eller åtminstone ett av engelska, tyska eller franska språken.
I sistnämnda fall är dock önskvärt, att stipendiaten kan meddela sig på det lättlärda Esperanto.”

En student kan tildelas stipendiet högst två gånger.

Ansökningsperiod 20 januari – 15 mars 2015.

Studieresen skall äga rum efter det att fonden lysts ut, 20:e januari.

Sista ansökningsdag är söndagen den 15:e mars.

Mer information samt länk till ansökan finnes här:

C A Adelskölds Resestipendium

Gothia Power stipendium

För att stödja och uppmuntra teknologer vid tekniska universitet och högskolor att inrikta sig mot elkrafttekniken har Gothia Power instiftat ett teknologstipendium.

Stipendiet delas ut till teknolog som:

 • –  har uppnått minst 180 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildningen eller motsvarande;
 • –  har goda studieresultat;
 • –  har intresse och fallenhet för elkraftteknik;
 • –  är positiv, utåtriktad och målmedveten;
 • –  har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift;
 • –  kan fokusera utan att tappa omvärldsperspektivet.

  Stipendiet är på 10 000 SEK, och delas ut i maj1, 2015.
  Vi vill ha Din ansökan senast den 15 mars, 2015. Har Du frågor eller funderingar, kontakta Daniel Karlsson; tel. 0732-498923, alternativt E-post, enligt nedan.

  Din ansökan skickar Du till:

  daniel.karlsson@gothiapower.com
  alternativt: Gothia Power AB
  Att: Daniel Karlsson
  Fredriksbergsgatan 7
  212 11 Malmö

 • Ansökan, som Du utformar själv, bör innehålla ett personligt brev, en meritförteckning och ett betygsutdrag.

Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av: Professor Göran Andersson, ETH, Zürich; Professor em. Gustaf Olsson, LTH; och
Docent Daniel Karlsson, Gothia Power AB.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Mer information om Gothia Power hittar Du på vår hemsida: www.gothiapower.com

 

Gothia_stipendium

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning