Dags att söka SER Prize och SER Junior Prize

Varje år delar SER, Svenska Elektro- och Data ingenjörers riksföreningen, ut två pris. SER Junior Prize, (prissumma 10000Kr), tilldelas student(er) för avhandling eller exjobb inom kriteriet ”ingenjörens bidrag till en smart och hållbar samhällsutveckling”.
Det andra priset, SER Prize, (pris summa 20000Kr), tilldelas en individ eller en odelbar grupp av individer för en förtjänstfull ingenjörsgärning som fått sitt genombrott de senaste åren.
Pristagarna bjuds in till Stockholm för att presentera sitt vinnande bidrag på SERs årsmöte. I priset ingår även en prismiddag med delar av SERs styrelse och andra intressenter.
Sista ansökningsdag för priset är 20/3 2015.

Mer information om SER samt anmälan eller nominering till SER Prize finnes på följande länk:

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning