Mottagningstack

Ett stort tack för mottagningen 2014!

Jag vill tacka alla er som på något sätt som har bidragit till mottagningen 2014 och för det engagemang ni visat! Idag har programmet och E0K haft ett avslutande utvärderingsmöte där vi analyserat resultatet från de enkäter som gjorts om mottagningen. Ett av mina viktigaste mål var att öka studieintroduktionen under mottagningen och det har vi lyckats med enligt studiestartsenkäten vilket är väldigt roligt att se! Den viktigaste förklaringen till detta är den nya matteintron och SI-passen som har varit mycket uppskattade! Det är också väldigt roligt att se hur mycket de olika sociala aktiviteterna uppskattats. Jag hoppas att många av er vill bidra till mottagningen 2015. Redan nu har jag hört att det finns många nya idéer att tag i men också saker som kan göras ännu bättre!

/Jörgen, PA-E

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning