Studieinformation

Mitt namn är Andreas och jag doktorerar på MC2. Jag fokuserar för tillfället på att återuppliva Chalmers gamla student avgrening för IEEE just nu och anordnar därför ett event den 1 november då dels våran ordförande i Sverige kommer att berätta vad allt handlar om samt att en av  de ledande ingenjörerna på NEVS kommer att berätta om deras arbete på ”Advanced Driver Assistance Systems”. Då jag förtillfället försöker marknadsföra eventet så undrar jag nu ifall ni kanske kan hjälpa mig att skicka ut detta bland era sektionsmedlemmar? Det borde finnas en hel del intresse bland era medlemmar tänker jag bara informationen kommer ut.  Jag skulle i alla fall vara väldigt tacksam över all hjälp jag kan få med detta!

 

Eventets Facebook-sida är : https://www.facebook.com/events/979027742208656/


TILL E3

Välkommen till information om mastervalet torsdagen den 14 april kl. 11:45-13:00 (Lokal meddelas senare via TimeEdit)

Fyll i doodlen senast den 7 april om du vill ha smörgås och dricka på informationstillfället: http://doodle.com/poll/n2eqpi9xidueftiu

Alla i E3 har fått ett epostmeddelande om detta som innehåller mera detaljerad information

Vänliga hälsningar

Monika Råberg Hellsing och Lena Sommarström


 

Hej E2

Onsdagen den 20 april kl. 15:15 – ca 17:45 i HA3 kör vi en kursvalsinformation för er. Ni kommer att få informationen om några av de kurser ni kan välja till E3. Ni kommer också att få information om 7 av de ackrediterade mastersprogrammen till Elektroteknik.

Vi kommer att försöka belysa kopplingen mellan val av kurser och val av mastersprogram. Lärare och masterprogramansvariga kommer att medverka. Informationen innehåller även en allmän del från programledningen som bl.a. handlar om examenskrav för olika examina och förkunskapskrav till olika mastersprogram.

Informationen är också inlagd i schemat i TimeEdit.

Varmt välkomna!


 

 

Hej Elektro!

Ni som började på Elektroteknikprogrammet hösten 2011 eller senare kan sluta läsa här och slänga detta e-postmeddelande. Ni som har slutbetyg i kursen Kretsanalys kan också sluta läsa här och slänga detta e-postmeddelande.

Ni som har en registrering på den gamla kursen EMI083 Kretsanalys och som inte har avslutat den kursen ännu bör läsa detta e-postmeddelande noga.

Kursen EMI083 Kretsanalys gick sista gången läsåret 2010/2011. Den lades ner inför läsåret 2011/2012 och ersattes med den nya kursen EMI084 Kretsanalys (med mera tydlig momentindelning). I enlighet med Chalmers regelverk gavs det sedan 4 omtentor  i kursen EMI083 under läsåren 2011/2012 och 2012/2013. Därefter har Chalmers inte haft någon skyldighet att låta studenter avsluta EMI083, men i praktiken har detta ändå varit möjligt. Studenter med godkända laborationer och inlämningar i EMI083 har kunnat tentera EMI084 och därmed få slutbetyg i EMI083.

 

Eftersom Bill Karlström som är examinator i EMI084 (och EMI083) nu kommer att gå i pension och kursen EMI084 kommer att flytta från institutionen för Signaler och system till institutionen  för Rymd och Geovetenskap så är det nu sista chansen att få slutbetyg i EMI083.

Om du vill ha slutbetyg i EMI083 måste du vara klar med dina laborationer och inlämningar i kursen och du måste tentera och bli godkänd på tentamen för EMI084 vid något av följande tentamenstillfällena under våren/sommaren 2016:

·         8 april 2016  (sista dag för anmälan till tentan är 16 mars)

·         16 augusti 2016 (sista dag för anmälan till tentan är 28 juli)

Om du saknar registrering på EMI084 (vilket de flesta som detta meddelande gäller troligen gör) så kan jag (eller Studentcentrum) hjälpa till att anmäla dig till tentan för EMI084. Glöm inte ange ditt personnummer i så fall!

Om du misslyckas med att få slutbetyg i EMI083 genom att tentera dessa tentor måste du göra om kursen i sin helhet. Ny registrering på kurskoden EMI084 krävs.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till mig. Om du vill att jag skall kolla hur saker ser ut för dig i LADOK så underlättar ett personnummer mycket. Jag hjälper dig så mycket jag kan och kommer sedan hänvisa kursspecifika frågor vidare till Bill om det behövs.

Med vänliga hälsningar / Best Regards

 

Monika Råberg Hellsing
Utbildningssekreterare / Director of Studies

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Utbildningsstöd / Education Management Support

Kemigården 1

SE-412 96 Göteborg, SWEDEN

E-mail: monika.raberg.hellsing@chalmers.se   

Telephone: +46(0)31-772 1551

 

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning