Styret

Elektroteknologsektionen har en tillsatt sektionsstyrelse, kort kallat Styret eller E-styret. Då det finns mycket att göra på sektionen har E-styret uppgiften att leda och koordinera arbetet på Elektro. Detta sker med stor hjälp från de olika föreningarna på sektionen. Det organ som står ovanför E-styret och som också är sektionens högst beslutande organ är sektionsmötet där medlemmarna i Elektro beslutar hur sektionen ska drivas.


Post Namn Telefon Mail
Sektionsordförande Isak Ernstig 0761 13 53 63 ordf@etek.chalmers.se
Vice Sektionsordförande Erik Higbie 0722 33 79 26 viceordf@etek.chalmers.se
Ekonomiansvarig Danny Messinger 0709 44 83 66 ekonomi@etek.chalmers.se
Utbildningsansvarig Alice Karlsson 0730 41 30 31 ua@etek.chalmers.se
Informationssekreterare Tim Ekman 0706 14 42 43 info@etek.chalmers.se
Lokalombud, SAMO Rasmus Standar 0723 03 62 32 lokal@etek.chalmers.se

Kontakt

Telefon: Se Styrets info...
E-post: styret@etek.chalmers.se
Studievägledare Epost: lenasom@chalmers.se
Adress: Quarl Ankas väg 2, 412 96 Göteborg
Orgnr: 857202-2013
Bankgiro: 138-2373

En del av

chs

Inloggning