Programledningen

Varje program har en programledning som består av tre olika roller, vilka beskrivs i mer detailj här nedan. Kontaktinformation till respektive post hittar du i nästkommande stycke.

Programansvarig

Leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.

Utbildningssekreterare

arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.

Studievägledare

Ger information till och vägleder studenter utifrån behov och mål med studierna. Exempelvis arbetas det med individuella studieplaner som följs upp, samt handläggning av studieuppehåll och avbrott.

Elektroteknik

Jimmy Ehnberg

Programansvarig

Lena Sommarström

Studievägledare

Monika Råberg Hellsing

Utbildningssekreterare

Medicinteknik

Stefan Candefjord

Programansvarig

Lena Sommarström

Studievägledare

Hadi Zarshamfar

Utbildningssekreterare