SAMO

Hej!

Jag heter Sofia Börjesson Rintala och jag går mitt tredje år på medicinteknik här på elektroteknologsektionen. Jag sitter som SAMO i E-styret 2022 vilket står för studerande arbetsmiljöombud, och jag representerar er som studenter när det kommer till psykosociala frågor.

På Chalmers finns det många olika resurser man kan använda sig utav när det kommer till den psykosociala hälsan och eventuella incidenter. Jag som SAMO kan hjälpa dig som student att komma i kontakt med dessa. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp eller har frågor, vi ses!

Sofia Börjesson Rintala

Sofia Börjesson Rintala

SAMO

Bra sidor:

Safe at Chalmers

Viktig information från högskolan.

Feeling Safe

Viktig information från studentkåren.