Om Sektionen

Elektroteknologsektionen, vid Chalmers Studentkår, är en ideell förening bestående av studentkårens medlemmar vid programmen Elektroteknik eller Medicinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Sektionsstyrelsen, E-styret, är det organ som handhar den verkställande ledningen av sektionens verksamhet och ekonomi.

Sektionens skyddshelgon är Quarl Anka.

 

E-Sektionens Logotyp

Historia

August Wijkand er

Undervisning i elektroteknik på Chalmers har bedrivits sedan 1880-talet. Det var då som professor August Wijkander gav kursen ”tillämpad elektricitetslära”. Speciell undervisning i elektroteknik påbörjades hösten 1896 då ett elektrotekniskt laboratorium inrättades på dåvarande Chalmers tekniska läroanstalt. Den första läraren var Fredrik Lamm som sedermera blev professor i elektroteknik. År 1902 inrättades en fackskola för elektroteknik som under den första tiden utexaminerade ett tiotal elektrocivilingenjörer årligen. Sedan dess har utbildningen växt och är med sina drygt 1100 teknologer en av Chalmers största sektioner.

Teknologsektionen grundades 1932 och då sysslade den mest med att hålla i ordning ett bibliotek med el-böcker. Den första gasquen hölls 13 februari 1937 och i början ordnades en gasque per år. En ”sång- och musikledare” introducerades år 1943 till styrelsen, som då bestod av ordförande, sekreterare, skattmästare och bibliotekarie. Posten bibliotekarie blev sedermera sexmästare år 1946. Detta var samma år som E-sektionens första kvinnliga teknolog skrevs in, och vi jobbar fortfarande på att öka denna kvot.

I december 1951 bildades EKAFK, Elektros Kalle Anka Films Kommitté, för organiserande av invigning av julgran med öhl och Kallefilm. EKAFK bytte 1954 namn till den icke okända sektionsföreningen EKAK, och året efter tog de över Chalmers officiella öhlhäfv. En stor milstolpe i högskolesveriges historia passerades på Elektroteknologsektionen 1954. Det var det år då E-teknologerna såg ljuset och erkände Quarl, som vid det laget hade fyllt 20 år, som sitt helgon. Quarl, eller Kalle Anka som han kallas i folkmun, blev i och med detta högskolesveriges första skyddshelgon. Quarl har alltsedan dess vakat över E-Emil och E-Emilia och Elektroteknologsektionen. Sektionen blev i princip fulländad 1953 då den första nollkommittén bildades. I nollkommittén ingick bl.a. skändningschef, nollbrickskontrollör och roddchef. I och med att E-sektionen 1954 vann sälbyssan, vandringspriset i kårens skyttetävling, tillsattes ”kungliga E-sektionens rustmästare”, och därmed var rustmästeriet grundat. Genom tiderna har E-sektionen haft några mer eller mindre udda sektionsfunktionärer såsom finlandsresenär, spritchef (1935, skötte insamling av motböcker), symaskinsförsäljare och elektrolog emeritus. Sedan 1999 har en eller flera teknologer i styrelsen varit arvoderade för att på heltid kunna engagera sig i sektionsarbetet. Eftersom det är bevisat att elektronen är till färgen gul är givetvis också Elektros sektionsfärg gul.