SNE

Studienämnden Elektro, även känt som SNE, består av ordförande, vice ordförande samt  några ledamöter. Vi har ett av de viktigaste uppdragen på sektionen, nämligen att anordna pluggfika! Utöver att utfodra hungriga Elektroteknologer med våfflor och tårta ser vi till att utbildningen håller en hög kvalitet på både Elektro- och Medicinteknikprogrammet. Det här gör vi bland annat genom att gå på kursnämndsmöten, bevaka masterprogram samt att aktivt jobba med alla studierelaterade frågor.

Mer Information

Om du har några frågor angående kursen du läser, hur det går till att skriva omtenta, när nästa pluggfika ska hållas, varför det är viktigt att svara på kursenkäterna, tentastatistik eller andra frågor rörande din utbildning är det bara att höra av dig till oss. Vi utlovar snabba svar efter bästa förmåga!

Simma lugnt!